top of page
לוגו.jpg

סיגל סיירס וירון אדלר מדברים בריאות

רוצה לדעת כשיוצא פרק חדש?

!יופי, הולך להיות לך מעניין

פרק 12 - בדיקות מעבדה חלק 2

8 יולי, 2019

הפעם נצלול קצת יותר לעומק בדיקות המעבדה

ונבין למה חשוב לבדוק באופן קבוע את רמת ה-TSH,

אילו אלמנטים נבדקים בנפרד אבל פועלים ביחד

ואיך שיניים קשורות לכל הסיפור הזה (רמז: הן לא...)

חלק שני ואחרון על בדיקות מעבדה, אל תפספסו!

dreamstimemaximum_136213937.jpg

מעדיפים לשמוע דרך אפליקציה אחרת? רק תבחרו:

bottom of page